Whatsapp Alcaldia. Avís Legal.

1.- Els usuaris d’aquest canal de cominucació accepten la política de privadesa de l’Aplicación Whatsapp.

2.- Aquesta via de comunicació, com a espai de participació, no substitueix als mecanismes formals de comunicació amb l’Administració Pública, previst en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3.- El contingut de les comunicacións realitzades per aquest canal de participació quedaran afectades pels mecanismes de control previstos en la Llei 19/2013 de 9 de desembrer de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, podat en relació  amb les garanties previstes en la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal i normes de desenvolupament.

Nombre de Whatsapp:

616.97.92.31