Activitats

En aquest departament es tramiten les autoritzacions municipals necessàries per a exercir qualsevol classe d’activitat econòmica, comercial, o industrial en el terme municipal de Novelda.

El departament es troba en la planta baixa de la Casa Consistorial, situada a la Plaça Vella, 1. Tel. 96 560 26 90 (Ext. 207), o en la segona planta del mateix edifici (Ext. 409).

Comunicacions ambientals
Abans denominada “Activitats innòcues”, a partir de la llei 2/2006 de 5 de maig passa a denominar-se “Comunicació ambiental”.

És el tràmit per a sol•licitar l’autorització per a exercir l’activitat. És aplicable a comerços menors, oficines, i resta d’activitats no sotmeses a Autorització Ambiental Integrada ni a llicència Ambiental.

El Certificat de Compatibilitat Urbanística es presentarà previ a la sol•licitud de Comunicació Ambiental.

Llicències ambientals Abans denominada “Activitats molestes o qualificades”, a partir de la llei 2/2006 de 5 de maig passa a denominar-se “llicència ambiental.

És el tràmit per a sol•licitar l’autorització per a exercir l’activitat. És aplicable a bars, pubs, magatzems a l’engròs, i resta d’activitats no sotmeses a Autorització Ambiental Integrada.

El Certificat de Compatibilitat Urbanística es presentarà previ a la sol•licitud de Comunicació Ambiental.


Legislació aplicable

Últimes notícies

Primera reunió tècnica per a la redacció del Pla General

[19 febr. 2019]

L’Ajuntament de Novelda ha acollit la primera reunió amb l’equip redactor del Pla General d’Ordenació Urbana, primera presa de contacte en la qual l’empresa ha exposat les diferents fites i mecàniques de treball per a l’aprovació del Pla. La trobada de treball, del que ha participat l’equip redactor, tècnics municipals i representants de l’equip de […]

19 febrer, 2019

Quatre empreses opten a la redacció del Pla General de Novelda

[26 set. 2018]

L’Ayuntamieto de Novelda continua amb el procediment per a l’adjudicació del contracte de redacció del Pla General, un document que servirà per a l’ordenació del territori del terme municipal al que opten quatre empreses. Els serveis tècnics del departament d’urbanisme valoren aquests dies les ofertes presentades per quatre empreses interessades a assumir la redacció del […]

26 setembre, 2018

L’Ajuntament aprova el projecte d’urbanització de la unitat d’execució de Bermármol

[4 jul. 2018]

La Junta de Govern ha aprovat la modificació del projecte tècnic d’urbanització de la Unitat d’Execució de Bermármol, que afecta una superfície de més de 86 mil metres quadrats de sòl industrial ubicada junt amb el polígon d’El Fondonet, l’avinguda Jesús Navarro i el riu Vinalopó. L’aprovació d’este modificat per part de l’equip de govern […]

4 juliol, 2018

L’Ajuntament aprova el plec de condicions per a licitar la redacció del Pla General Urbà

[7 maig 2018]

L’Ajuntament de Novelda ha aprovat el plec de condicions per a la licitació de la redacció del Pla General Urbà del municipi per un import de 130.000 euros i un termini d’execució de tres anys. El regidor d’Urbanisme, Francisco Cantos, ha anunciat l’aprovació del plec de condicions per a la nova adjudicació de la redacció […]

7 maig, 2018

MODIFICAT DE PROJECTE TÈCNIC D’URBANITZACIÓ U.E. BERMÁRMOL

[30 abr. 2018]

Sotmetre a informació pública el Modificat de Projecte Tècnic d’Urbanització U.E. Bermarmol, Clau ZI de les NN.SS de Novelda. Projecte Tècnic Plànols

30 abril, 2018