Activitats

En aquest departament es tramiten les autoritzacions municipals necessàries per a exercir qualsevol classe d’activitat econòmica, comercial, o industrial en el terme municipal de Novelda.

El departament es troba en la planta baixa de la Casa Consistorial, situada a la Plaça Vella, 1. Tel. 96 560 26 90 (Ext. 207), o en la segona planta del mateix edifici (Ext. 409).

Comunicacions ambientals
Abans denominada “Activitats innòcues”, a partir de la llei 2/2006 de 5 de maig passa a denominar-se “Comunicació ambiental”.

És el tràmit per a sol•licitar l’autorització per a exercir l’activitat. És aplicable a comerços menors, oficines, i resta d’activitats no sotmeses a Autorització Ambiental Integrada ni a llicència Ambiental.

El Certificat de Compatibilitat Urbanística es presentarà previ a la sol•licitud de Comunicació Ambiental.

Llicències ambientals Abans denominada “Activitats molestes o qualificades”, a partir de la llei 2/2006 de 5 de maig passa a denominar-se “llicència ambiental.

És el tràmit per a sol•licitar l’autorització per a exercir l’activitat. És aplicable a bars, pubs, magatzems a l’engròs, i resta d’activitats no sotmeses a Autorització Ambiental Integrada.

El Certificat de Compatibilitat Urbanística es presentarà previ a la sol•licitud de Comunicació Ambiental.


Legislació aplicable