Animals Domèstics

Animals domèstics i / o animals potencialment perillosos


LLICÈNCIA TINENÇA ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Després de l’entrada en vigor de l’ORDENANÇA reguladora de la TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS, si VOSTÈ és propietari d’un animal d’aquestes característiques tél’OBLIGACIÓ de sol•licitar a l’Ajuntament de Novelda la LLICÈNCIA.
La documentació que s’ha de presentar la pot obtenir bé en horari de matí a les oficines del Centre Cultural Gómez Tortosa o a través dels següents enllaços:

Documents que cal adjuntar amb la sol•licitud de llicència:

NOTA: Tot això ho ha de presentar al “Registre General” de l’Ajuntament de Novelda

Multimèdia