Ocupació Pública

 

Convocatoria de proves selectives per a constitució de borsa de treball d’Agent d’igualtat.

 

Edicte

_______________________________________________________________________________

DECLARACIÓ DE CADUCITAT PROCESSOS SELECTIUS EN TRAMITACIÓ.

Edicte.

_______________________________________________________________________________

BASES BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÒ GENERAL.

Bases

Sol.licitud

El termini de presentació de sol.licituds será de 15 dies hábils comptats a partir del següent a la publicació en el B.O.P.

_______________________________________________________________________________

BASES BORSA AGENT d’IGUALTAT

Places: 1

Sistema de Provisió: Concurs oposició.

Publicació en el B.O.P. 12/02/2018. Resum Bases

Termini de presentación d’instancies: 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació en el B.O.P.

PDF Bases

Instancia. 


 

TÈCNIC DE COMPTABILITAT I PRESSUPOST
Places: 1
Sistema de provisió: 1 Plaça per mitjà de concurs específic . Publicació BOP: 31/07/2017.  BASES

  Termini de presentació d’instàncies: 20 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació en el B.O.E.

Llista definitiva d’aspirants.


 

ESTIMULADORA, TERAPEUTA I LOGOPEDA

 

Sistema selectiu: Borsa de Treball.

Publicat al Diari  Informació: 25/10/2014

Termini de presentació d’instàncies: Del 27/10/2014 al 13/11/2014

 

BASES ESTIMULADOR

 

BASES FISIOTERAPEUTA

 

BASES LOGOPEDA

 

Per error el termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils

 

Model Instància

____________________________________________________________

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
Places: 1
Sistema selectiu: concurs – oposició.
Publicació BOP: 18/04/2013. BASES
Termini de presentació d’instàncies: Del 19/04/2013 al 08/05/2013. Model Instància 

LLISTAT D’ASPIRANTS, DATA I LLOC DE LA PRIMERA PROVA

____________________________________________________________

ADMINISTRATIU D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Places: 5
Sistema de provisió: 4 places per promoció interna, 1 plaça per oposició lliure.
Publicació BOP: 30/08/2010. BASES
Publicació BOE: 28/02/2011. Descàrrega BOE
Termini de presentació d’instàncies: Del 01/03/2011 al 21/03/2011. Model instància


AUXILIAR ADMINISTRATIU D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

Places: 26
Sistema selectiu: concurs – oposició.
Publicació BOP: 30/08/2010. BASES

Publicació BOE: 22/11/2010. Descàrrega BOE
Termini de presentació d’instàncies: Del 23/11/2010 al 13/12/2010.
Model Instància


CONSERGE D’INSTAL•LACIONS ESPORTIVES
Places: 3
Sistema selectiu: concurs – oposició.
Publicació BOP: 30/08/2010. BASES
Publicació BOE: 22/11/2010. Descàrrega BOE
Termini de presentació d’instàncies: Del 23/11/2010 al 13/12/2010. Model Instància
Temari específic:
Temes de Novelda


CONSERGE DE CENTRES EDUCATIUS
Places: 4
Sistema selectiu: concurs – oposició.
Publicació BOP: 30/08/2010. BASES
Publicación BOE: 22/11/2010. Descàrrega BOE
Termini de presentació d’instàncies: Del 23/11/2010 al 13/12/2010 Model Instància

Temari específic:Temes de Novelda
LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS. BOP 17/08/2011.

DATA AL•LEGACIONS FINALITZA 29/08/2011.


CONSERGE D’INSTAL•LACIONS MUNICIPALS
Places: 9
Sistema selectiu: concurs – oposició.
Publicació BOP: 30/08/2010. BASES
Publicació BOE: 22/11/2010. Descàrrega BOE
Termini de presentació d’instàncies: Del 23/11/2010 al 13/12/210. Model Instància
Temari específic:
Temes de Novelda


ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
Places: 1
Sistema selectiu: concurs – oposició.
Publicació BOP: 18/04/2013. BASES
Termini de presentació d’instàncies: Del 19/04/2013 al 08/05/2013. Model Instància 

Multimedia