Intervenció i planificació econòmica

INFORMACIÓ D’INTERÈS:

INFORME SITUACIÓ ECONÒMIC-FINANCERA (Universitat Miguel Hernández)

CONTROL PRESSUPSTARI

Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d’informació i Procediment Necessaris per establir l’ONU mecanisme m de finançament per al pagament dels Proveïdors de l’Entitats Locals.

Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de Mesures de Suport a l’Emprenedor i d’estímul i Creixement de la Creació D’Ocupació.

 

 

 

 

Multimedia