Informació Regularització Cadastral

El procediment de regularització cadastral té com a finalitat la incorporació al Cadastre Immobiliari dels béns immobles urbans i rústics amb construcció, així com de les alteracions de les seues característiques, en supòsits d’incompliment de l’obligació de declarar de forma completa i correcta les circumstàncies determinants d’una alta o modificació cadastral.

Este procediment s’ha desenrotllat des de l’any 2013 en tot el territori nacional, excepte el País Basc i Navarra. La determinació dels municipis afectats i el període de regularització per als mateixos s’establix mitjançant una resolució de la Direcció General del Cadastre publicada en el “Boletín Oficial del Estado”.

http://www.catastro.minhap.gob.es/esp/regularizacion_sec.asp

Multimedia