Gestió Tributària

DEPARTAMENT DE RENDES (GESTIÓ TRIBUTÀRIA)
Qui som

El Departament de Rendes de l’Ajuntament és un servei dependent de l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament (INTERVENCIÓ MUNICIPAL), que gestiona els tributs locals, des de diferents aspectes:

 • Elaboració de les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament (Bases legals d’aplicació dels tributs), constituïda per 25 Ordenances de les quals, 5 corresponen a impostos municipals, 16 a Taxes municipals, 3 Preus Públics i una Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.
 • Gestió integral de totes les liquidacions que deriven d’actes administratius municipals de contingut econòmic, per tenir suport legal i tributari en una ordenança.
 • Gestió tributària de padrons dependents directament de l’Ajuntament, com són:
  • Padró d’Entrada de vehicles a través de les voreres (Gual Permanent)
  • Padró del Mercat Municipal
  • Padró del Mercat Ambulant Municipal.
  • Padró de l’Escola Infantil Municipal.
  • Padró del Conservatori de Música.
  • Padró de l’Escola de Dansa.

L’Oficina es troba ubicada a la Casa Consistorial situada a la Plaça Vella, 1, i pot posar-se en contacte amb nosaltres bé per telèfon 965602690/92 o per fax 965605900.

Ordenances fiscals Ajuntament Novelda

Multimedia