Gestió Tributària

DEPARTAMENT DE RENDES (GESTIÓ TRIBUTÀRIA)
Qui som

El Departament de Rendes de l’Ajuntament és un servei dependent de l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament (INTERVENCIÓ MUNICIPAL), que gestiona els tributs locals, des de diferents aspectes:

 • Elaboració de les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament (Bases legals d’aplicació dels tributs), constituïda per 25 Ordenances de les quals, 5 corresponen a impostos municipals, 16 a Taxes municipals, 3 Preus Públics i una Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.
 • Gestió integral de totes les liquidacions que deriven d’actes administratius municipals de contingut econòmic, per tenir suport legal i tributari en una ordenança.
 • Gestió tributària de padrons dependents directament de l’Ajuntament, com són:
  • Padró d’Entrada de vehicles a través de les voreres (Gual Permanent)
  • Padró del Mercat Municipal
  • Padró del Mercat Ambulant Municipal.
  • Padró de l’Escola Infantil Municipal.
  • Padró del Conservatori de Música.
  • Padró de l’Escola de Dansa.

L’Oficina es troba ubicada a la Casa Consistorial situada a la Plaça Vella, 1, i pot posar-se en contacte amb nosaltres bé per telèfon 965602690/92 o per fax 965605900.

Ordenances fiscals Ajuntament Novelda

Últimes notícies

La liquidació pressupostària de 2018 evidència la millora de l’economia municipal

[1 març 2019]

El departament econòmic de l’Ajuntament de Novelda presentarà a ple la liquidació pressupostària de 2018, un document que evidencia la notable millora dels comptes municipals i el compliment dels ràtios i magnituds dictats per les administracions econòmiques. Segons les dades que es desprenen de l’informe de liquidació, en paraules de l’alcalde, Armando Esteve, pot afirmar-se […]

1 març, 2019

L’Ajuntament de Novelda redueix el seu deute en 18,3 milions d’euros

[29 gen. 2019]

El “rigor pressupostari” aplicat per l’equip de govern ha aconseguit reduir en més d’un cinquanta per cent el deute per habitant a Novelda, que ha passat de 1.365 euros en 2015 a 653€ en 2.019, la qual cosa suposa una recuperació de 712 euros per ciutadà. El regidor de Gestió Econòmica, Ricardo Moreno, ha donat […]

29 gener, 2019

L’Ajuntament aplica una bonificació del 55% en l’IBI a una nova empresa per la creació de deu llocs de treball

[5 nov. 2018]

L’Ajuntament de Novelda aplicarà per primera vegada la bonificació del 55% en l’Impost de Béns Immobles a una empresa de nova creació per la realització de deu noves contractacions, set d’elles a joves, de treballadors empadronats en el municipi, una mesura amb la qual es pretén fomentar la creació d’ocupació i l’atracció de noves empreses […]

5 novembre, 2018

La regidoria de contractació audita a Aqualia i conclou que les tarifes estan sobreincrementadas

[26 oct. 2018]

L’auditoria realitzada per l’Ajuntament de Novelda sobre el contracte de proveïment d’aigua potable i clavegueram, la concessió del qual ostenta Aqualia des de 1998, considera que les tarifes actuals estan sobreincrementadas en un 35 per cent i que existeix un saldo favorable al consistori d’uns 650 mil euros per inversions no executades per part de […]

26 octubre, 2018

L’Ajuntament de Novelda amortitza un nou préstec financer

[3 set. 2018]

La Regidoria de Gestió Econòmica presentarà una nova proposta d’amortització anticipada de préstecs en el pròxim ple del mes de setembre. Esta operació liquidarà poc més d’un milió sis-cents mil euros, sumant-se a les realitzades en els mesos de maig i juliol, amb un muntant total de tres milions sis-cents mil euros. D’esta manera l’Ajuntament […]

3 setembre, 2018