ADL

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (ADL)

L’Agència de Desenvolupament Local (ADL) és el punt de trobada de les activitats empresarials representades en el nostre territori municipal, al mateix temps que actua com a gabinet tècnic informatiu, sobre totes aquelles persones emprenedores que volen iniciar la posada en marxa del seu propi negoci.

També pots participar en accions formatives organitzades des de la pròpia Regidoria o des d’altres entitats. O bé accedir al nostre Servei d’Orientació Laboral, si desitges accedir al mercat de treball local.

Entenent per desenvolupament local la presa d’accions conjuntes efectuada entre els agents socials del municipi i l’Administració Pública; aquest naix com a tal a Espanya durant la dècada dels 70 del segle passat, amb la intenció d’aconseguir un creixement i un desenvolupament basat en les potencialitats del propi territori.

L’Administració Pública Local donades les seues particularitats competencials i fisonomia organitzativa, és la més propera al ciutadà, i per això la que millor ha d’entendre les polítiques de desenvolupament local. L’Agència de Desenvolupament Local de Novelda ha suposat des de la seua creació, una eina municipal encarregada de canalitzar algunes de les actuacions en aquesta matèria.

En Novelda aquest procés de desenvolupament i promoció econòmica s’adapta a les peculiaritats del nostre municipi. Això permet conèixer a la perfecció les possibles problemàtiques i avantatges estratègics dels sectors econòmics representats actualment a la localitat.

L’Agència de Desenvolupament Local de la Regidoria de Mercat, Consum i Comerç continua actuant per tant, com a veritable punt de trobada entre els dos grans protagonistes del desenvolupament local: l’Administració i els agents socials.

1.ÀREA D’OCUPACIÓ. L’Agència planteja mesures concretes encaminades a la creació d’ocupació a nivell municipal. Igual que informa el desocupat sobre possibles solucions que pot adoptar en la seua recerca de treball. Aquesta tasca no pretén competir amb la realitzada per altres organismes i entitats, sinó més aviat complementar-la.
Servei d’Orientació Laboral..

L’Agència de Desenvolupament Local ha continuat actuant durant aquest últim any com a finestra oberta per a totes aquelles persones amb necessitat d’orientació laboral eficaç, a l’hora de materialitzar una recerca activa d’ocupació.

El desocupat novelder acudeix a l’ADL per a requerir els nostres serveis en matèria d’ocupació, prèvia inscripció com a desocupat en l’Oficina d’Ocupació de Novelda.

Actualment ens trobem treballant en alguns projectes determinats en matèria d’ocupació:

– Elaboració d’estudis i informes encaminats a la detecció de possibles jaciments d’ocupació en noves activitats implantades en el municipi, o en aquelles que per diversos motius, es troben infrautilitzades.

– Contacte directe entre l’Agència i el desocupat, per tal de conèixer el perfil concret i establir un seguiment.

– El nostre servei compta amb la possibilitat de realitzar un currículum personalitzat adaptat a les seues necessitats, així com cartes de presentació i preparació d’entrevistes personals.

Oferta d’Ocupació (empreses)

Gestió d’ofertes de feina. L’ADL difon ofertes d’ocupació facilitades per Empreses de Treball Temporal i per empreses privades. El requisit previ per a aquesta col•laboració és la publicació d’aquesta en el Centre SERVEF d’Ocupació de Novelda.

Recomanacions per a la recerca activa d’ocupació: Dossier ocupació

Programes d’Ocupació Pública d’Interés Social.

L’Agència de Desenvolupament Local, s’encarrega de la tramitació i gestió administrativa dels Programes d’Ocupació Pública d’Interés Social PAMER i EMCORP. Per participar en aquests programes d’ocupació pública ha de figurar com a demandant d’ocupació inscrit en un Centre SERVEF d’Ocupació.

2.ÀREA D’INICIATIVES EMPRESARIALS.La creació de petites i mitjanes empreses a la nostra localitat, és el millor símptoma de progrés i desenvolupament. L’Agència treballa amb la motivació de crear un entorn favorable per a la iniciativa empresarial, i pretén assessorar els possibles emprenedors existents.

Acompanyament tècnic en la iniciació de projectes empresarials per a la seua consolidació en empreses generadores d’ocupació.

L’emprenedor o grup d’emprenedors que acudeix a l’ADL amb la intenció de rebre assessorament per la seua idea de negoci, rep informació i documentació específica en totes les seues visites. L’assessorament pot ser de tipus jurídic, fiscal i laboral. Pel que fa a la recerca de finançament extern, aquesta es porta a terme atenent a les particularitats de l’emprenedor segons la Forma Jurídica a adoptar, l’edat, el sexe i el tipus d’activitat, responent per tant a les seues possibilitats.

– Informació i assessorament sobre formes jurídiques i tràmits de constitució.
– Assessorament per l’elaboració de plans de viabilitat de l’empresa.
– Informació sobre possibles vies de finançament, públiques o privades, i subvencions de tot tipus.

Activitats per a la promoció empresarial en el municipi.

Una altra prioritat de l’Àrea d’Iniciatives Empresarials és la de promoure actuacions encaminades a la creació d’empreses al municipi, constituint el principal objectiu la promoció dels sectors econòmics representats en la nostra població: agricultura, indústria, comerç i turisme, que contribueixen al manteniment del ocupació i a la creació de nous llocs de treball.

3.ÀREA DE FORMACIÓ .En l’Agència de Desenvolupament Local entenem que la formació dels recursos humans, constitueix un important factor per al desenvolupament socioeconòmic novelder. La finalitat és aconseguir un major grau de qualificació del treballador i del desocupat.

4.ÀREA DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL MUNICIPI .En l’Agència, l’objectiu principal és la promoció dels sectors econòmics representats, atenent les característiques de la nostra població: agricultura, indústria, comerç i turisme, que contribueixen al manteniment de l’ocupació i a la creació de nous llocs de treball.

L’Àrea de Promoció i Desenvolupament del municipi tracta de mobilitzar els recursos infrautilitzats en ell. L’Àrea inclou estudis de valoració i anàlisi de la realitat local. Així, les actuacions en aquest àmbit desenvolupades durant el període sotmès a valoració, són les següents:

– Foment de les inversions tant públiques com privades, a través de la promoció de la imatge de la nostra ciutat, mitjançant l’aparició i redacció d’articles en premsa escrita en diaris de tirada provincial. La participació en jornades i seminaris amb organismes i entitats (Universitat d’Alacant, Cambra de Comerç, Diputació de l’Alacant, diferents conselleries, etc.) També cobreixen aquests objectius.

– Contacte directe entre l’Agència i els diferents agents socials del municipi.

– Mobilització dels recursos locals i captació de recursos externs. En l’Agència es duen a terme estudis, informes i publicacions específiques, relacionades amb la realitat socioeconòmica noveldera.

DESCARREGAR “NOVELDA: DESENVOLUPAMENT & AVANTGUARDA”

5.ÀREA D’INFORMACIÓ.Davant la posada en marxa d’iniciatives locals encaminades a la consecució de mesures en matèria de desenvolupament local, l’Agència també engloba un apartat específic basat en la promoció del municipi a través d’activitats relacionades amb els mitjans de comunicació locals, comarcals i provincials (aparicions en premsa escrita, ràdio i televisió). A aquest fet cal sumar-li l’elevat nombre de consultes que l’Agència rep a la recerca d’informació econòmica per part d’empreses, particulars, estudiants, etc., actuant com a veritable centre de documentació municipal en temes de diversa índole.

Últimes notícies

L’Ajuntament trasllada el suport institucional als treballadors afectats pels ERE del grup Levantina

[3 abr. 2019]

L’alcalde de Novelda, Armando Esteve, ha traslladat directament als treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació presentats pel grup Levantina el suport institucional en el transcurs d’una reunió, celebrada en la seu de Comissions Obreres, en la qual també ha informat de les accions empreses pels municipis del Corredor del Marbre i del Pacte per […]

3 abril, 2019

L’Ajuntament prioritzarà l’ús de la pedra natural en l’obra pública

[10 des. 2018]

L’Ajuntament de Novelda prioritzarà l’ús de la pedra natural autòctona en els projectes d’obra pública municipal i insta a la resta d’administracions a fer el mateix en els seus respectius àmbits territorials amb l’objectiu de recolzar al principal sector productiu del municipi i de la comarca, amb el denominat Corredor del Marbre, que empra a […]

10 desembre, 2018

Primera presa de contacte per a impulsar el futur Museu Comercial de Novelda

[12 nov. 2018]

El Centre Cultural Gómez-Tortosa ha acollit una reunió, presidida per l’Alcalde de Novelda, Armando Esteve, amb representants dels diferents sectors productius de Novelda (Pedra Natural, Espècies, Raïm de Mesa i Associacions de Comerciants) i David Beltrá, impulsor del Museu Comercial del Marbre, Raïm i Safrà de Novelda (MUAN), amb l’objectiu de consolidar una participació conjunta […]

12 novembre, 2018

El programa Comença a Exportar, a Novelda

[18 juny 2018]

L’Agència de Desenvolupament Local s’ha unit a la Cambra de comerç d’Alacant, a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i a ICEX Espanya Exportació i Inversions per a engegar a Novelda el programa Comença a Exportar, una iniciativa de formació i suport a les empreses en matèria d’internacionalització. L’alcalde, Armando Esteve, va agrair als organitzadors […]

18 juny, 2018

Desenrotllament impulsa una llançadora de projectes innovadors

[15 juny 2018]

La Regidoria de Desenrotllament, a través de l’Agència de Desenrotllament Local, convoca una Llançadora de Projectes Innovadors amb la col·laboració del Centre Europeu d’Empreses Innovadores (CEEI) d’Elx i el patrocini de Fundació Llevantina i l’àrea de Foment i Desenrotllament de la Diputació d’Alacant. La iniciativa, gratuïta i dirigida a “emprenedors i empreses que desitgen millorar […]

15 juny, 2018