Recursos didàctics

 

El Museu Arqueològic ofereix tota una sèrie dactivitats didàctiques enfocades per als distints nivells educatius impartits en els centres escolars, des d’infantil a batxillerat.

  • Segond cicle d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys d’edat):

Pinta i escriu” taller on els joves poden treballar amb dos tipus de làmines en què apareix representada, d’una banda, una xica filant un fus de llana, i en una altra, una gerra ibèrica. Amdós dibuixos  estan relacionats amb els conceptes bàsics que se’ls expliquen prèviament als xiquets amb l’ajuda del prefessorat.  Són unes làmines per a pintar les imatges i repassar al mateix temps les lletres que componen el nom de cada objecte.

La vida en la Prehistòria”, quadernet a color sobre el qual es treballen els distints aspectes de la vida dels nostres avantpassats d’una manera senzilla, lúdica i il·lustrativa, amb adhesius per a pintar que es poden apegar i desapegar del quadernet.

 

  • 1r, 2n i 3r d’Educació Primària (de 6 a 9 anys d’edat):

Sopa de Lletres”, basat en el món iberoromà, amb diverses il·lustracions relacionades amb les peces presents en les sales del Museu. L’objetiu que tenen els alumnes amb el taller és el de comparar els dibuixos amb les peces originals i així conéixer millor la seua funcionalitat, pintant-les i buscant posteriorment el seu nom en la sopa de lletres que s’adjunta.

Taller de Caretes”, basat en el Castell de La Mola i el món baixmedieval, amb caretes de tres tipus: un guerrer, una donzella i la torre triangular del castell, podent pintar-les, retallar-les i disfressar-se així amb elles.

 

  • 4t, 5é i 6é d’Educació Primària (de 9 a 12 anys d’edat):

Taller experimental de Prehistòria”, sent aquesta l’opció més sol·licitada per part del professorat assistent, ja que els alumnes poden conocer, de forma pràctica i de primera mà, l’ús d’alguns objectes comuns durant la prehistòria com és el material lític de sílex i quarsita (bifaces, rasores, denticulats, puntes de fletxa…), la ceràmica cardial i la seua decoració, l’os o la fusta. Tot això realitzat amb rèpliques de peces originals, sent aquesta una activitat idònia per als alumnes, ja que poden comprendre de forma fàcil i pràctica, la funcionalitat i ús de les peces mostrades.

El Guerrer Ibèric”, relacionat amb la indumentària i la pròpia cultura ibèrica. A cada alumne se li proporciona una làmina amb la imatge idealitzada del guerrer ibèric amb els seus principals atributs (falcata, escut, llança…). L’objectiu que pretén l’activitat és que els alumnes puguen associar cada un dels objectes amb el seu nom i el seu ús, podent a més pintar la figura i distingir millor cadascun dels objectes representats.Quadern activitats Museu

Quadern d’activitats didàctiques” elaborat per als alumnes del Cicle Superior de Primària (10-12 anys). Es basa en la Novelda medieval i baixmedieval, amb diversos passatemps relacionats tant amb la Història de la nostra ciutat com amb els objectes conservats en el Museu.

 

  • Educació Secundària i Batxillerat:

Ruta Històrica” pels carrers de Novelda, on es pot conéixer la configuració i entramat urbà de l’antiga vila en època medieval i moderna.