Casaments Civils

Casaments Civils

Des del gabinet d’Alcaldia s’informa i es tramiten els expedients relatius a la celebració dels matrimonis civils que se celebren a l’Ajuntament.

La celebració dels matrimonis civils a l’Ajuntament estarà condicionada al fet que les persones interessades ho hagen expressat així en el Registre Civil, on prèviament hauran promogut la incoació del seu expedient matrimonial.

Segons la Instrucció de 26/1/05 de la Direcció General dels Registres i del Notariat, la persona autoritzada per a la celebració dels matrimonis civils a l’Ajuntament és l’alcalde o regidor en qui delegue.

El Decret de data 22/12/04 estableix com a locals per a la celebració de matrimonis civils a l’Ajuntament el Saló Municipal de Plens i el Claustre del Centre Cultural Gómez Tortosa, amb les següents dates i horaris:

  • Saló de Plens: de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores a excepció del període comprès entre l’1/6 i el 30/9 que serà en horari de 9 a 13 hores i la setmana de les festes patronals que s’efectuarà de 10 a 12 hores. Els tercers caps de setmana de cada mes, el divendres en horari de 18 a 20 hores i el dissabte de 12 a 14 hores i de 18 a 20 hores. Queden exclosos els dies festius
  • Claustre del Centre Cultural Gómez Tortosa: primers caps de setmana de cada mes i mes d’agost complet amb el següent horari: dissabtes de 17 a 20 hores i diumenges de 10 a 14 hores.

Les reserves de data i hora es faran per rigorós ordre de sol•licitud i el seu atorgament quedarà supeditat a les necessitats pròpies de l’Ajuntament quant a l’ús dels locals habilitats.

La documentació a aportar pels interessats serà la fotocòpia del DNI, acompanyada amb les fotocòpies del DNI de dos testimonis majors d’edat.

Últimes notícies

Reconeixement a Mercedes Espada per la seua labor en Protecció Civil

[7 nov. 2017]

El Cap de l’Associació Local de Voluntaris de Protecció Civil (ALVPC) de Novelda, Mercedes Espada, ha rebut una una condecoració per la seua labor al capdavant del col·lectiu durant l’acte commemoratiu del XXXV Aniversari de l’Agrupació de Protecció Civil d’Alacant celebrat dissabte passat en la Plaça de Sèneca d’Alacant. Acompanyada per l’alcalde de Novelda, Armando […]

7 novembre, 2017

L’Ajuntament reestructura l’organigrama municipal

[3 nov. 2017]

La Junta de Govern Local ha aprovat una modificació de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament implantada el passat mes de gener. L’alcalde, Armando Esteve, va assegurar que l’ajust realitzat busca la millora a mitjà termini del servici al ciutadà “i açò passa per implantar en l’Ajuntament la cultura administrativa de què el ciutadà és el més […]

3 novembre, 2017

L’Ajuntament inicia els tràmits per a recuperar les instal·lacions del Centre Salut Aigua Esportiu de Novelda

[31 oct. 2017]

L’Ajuntament de Novelda iniciarà els tràmits per a recuperar les instal·lacions del Centre de Salut Aigua Esportiu amb la pròxima aprovació en ple de la resolució del contracte de la concessió, per l’abandó i incompliment de les obligacions essencials del contractista, alhora que confiscarà la garantia de 234.342€. L’alcalde de Novelda, Armando Esteve, ha anunciat […]

31 octubre, 2017

La Taula de l’Accessibilitat analitza les actuacions realitzades i previstes per a l’eliminació de barreres

[31 oct. 2017]

El centre Cultural Gómez Tortosa ha acollit la reunió trimestral de la Taula de l’Accessibilitat, un grup de treball que aglutina a associacions, col·lectius i partits polítics amb l’objectiu de desenrotllar accions encaminades a convertir la ciutat enespacio accessible que facilite el trànsit urbà a les persones amb mobilitat reduïda. El repintat de passos de […]

31 octubre, 2017

L’antic moll de l’estació del ferrocarril acollirà el Museu Comercial i del Transport de Novelda

[26 oct. 2017]

L’antic moll de càrrega de l’estació del ferrocarril acollirà, en un futur pròxim, el Museu Comercial i del Transport de Novelda després de la firma per part de l’alcalde, Armando Esteve, i del representant d’Adif del contracte d’arrendament, per un període de huit anys, d’este espai de 735 metres ubicat en el barri de L’estació. […]

26 octubre, 2017

Multimedia