Regidories


Armando José Esteve López
Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Novelda
Regidor del Partit Unió, Progrés i Democràcia.Rafael Sáez Sánchez
Regidor Delegat de Cultura i Patrimoni Cultural; Museus, Patrimoni Arqueològic i Promoció del Valencià; Mitjans de Comunicació , Participació Ciutadana i Associacionisme i Govern Obert
Regidor del Partit Popular.
cultura i patrimoniNormalizacioparticipacióMitjans

 

 Kary Crespo Torres
Segona Tinent d’Alcalde
Regidora Delegada d’Organització i Qualitat, Sancions i Subastes; Inspecció d’Urbanisme, Activitats i Serveis; Educació i Major.
Regidora del Partit Unió, Progrés i Democràcia.
Organización y CalidadActividades y Servicioseducaciómajor

 Francisco Sepulcre Segura
Regidor Delegat de Recursos Tecnològics,Desenvolupament Local i Promoció Econòmica i Consum; Turisime, Coordinació d’Activitats en Espais Públics; Suport Tècnic a Esdeveniments, Imatge i So.
Regidor del Partit Popular.

Recursos TenológicosdesenvolupamentTurisme

 Francisco Javier Cantos López
Regidor Delegat d’Urbanisme i Servei de Qualitat Mediambiental (Qualitat Urbana i Medi Ambient).
Regidor del Partit Unió, Progrés i Democràcia.
UrbanismeCalidad ambiental

 Hortensia Pérez Villarreal
Regidora Delegada de Serveis Socials Generals i Festes.
Regidora del Partit Popular.
servicios sociales valfestes

 Ricardo Moreno Mira
Regidor Delegat de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.
Regidor del Partit Unió, Progrés i Democràcia.
Gestión de ingresosContratación y Patrimonio

 

 Bienvenida Ángeles Algarra Postigos
Regidora Delegada de Salud, Integració i Igualtat i Atenció a la Família.
Regidora del Partit Popular.
Saludigualtat

 María Isabel Becerra Pérez
Regidora Delegada de Recursos Humans.
Regidora del Partit Unió, Progrés i Democràcia.
Recursos Humanos

 Antonio Jesús Ruiz Ruiz
Regidor Delegat de Seguretat Ciutadana i Trànsit; Protecció Civil.
Regidor del Partit Popular.
Seguridad ciudadana val

 Jorge Miralles Martínez
Regidor Delegat de Joventut, Esports i Cooordinació Brigada d’Obres.
Regidor del Partit Unió, Progrés i Democràcia.

joventutSports