Regidories


D. Armando José Esteve López
Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Novelda
Regidor no adscrit.D. Rafael Sáez Sánchez
Regidor Delegat de Cultura i Patrimoni Cultural; Museus, Patrimoni Arqueològic i Promoció del Valencià; Mitjans de Comunicació , Participació Ciutadana i Associacionisme i Govern Obert
Regidor del Partit Popular.
cultura i patrimoniNormalizacioparticipacióMitjansDª Kary Crespo Torres
Segona Tinent d’Alcalde
Regidora Delegada d’Organització i Qualitat, Sancions i Subastes; Inspecció d’Urbanisme, Activitats i Serveis; Educació i Major.
Regidora del Partit Unió, Progrés i Democràcia.
Organización y CalidadActividades y ServicioseducaciómajorD. Francisco Sepulcre Segura
Regidor Delegat de Recursos Tecnològics,Desenvolupament Local i Promoció Econòmica i Consum; Turisime, Coordinació d’Activitats en Espais Públics; Suport Tècnic a Esdeveniments, Imatge i So.
Regidor del Partit Popular.

Recursos TenológicosdesenvolupamentTurismeD. Francisco Javier Cantos López
Regidor Delegat d’Urbanisme i Servei de Qualitat Mediambiental (Qualitat Urbana i Medi Ambient).
Regidor del Partit Unió, Progrés i Democràcia.
UrbanismeCalidad ambientalDª Hortensia Pérez Villarreal
Regidora Delegada de Serveis Socials Generals i Festes.
Regidora del Partit Popular.
servicios sociales valfestesD. Ricardo Moreno Mira
Regidor Delegat de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.
Regidor del Partit Unió, Progrés i Democràcia.
Gestión de ingresosContratación y PatrimonioDª Bienvenida Ángeles Algarra Postigos
Regidora Delegada de Salud, Integració i Igualtat i Atenció a la Família.
Regidora del Partit Popular.
SaludigualtatDª María Isabel Becerra Pérez
Regidora Delegada de Recursos Humans.
Regidora del Partit Unió, Progrés i Democràcia.
Recursos HumanosD. Antonio Jesús Ruiz Ruiz
Regidor Delegat de Seguretat Ciutadana i Trànsit; Protecció Civil.
Regidor del Partit Popular.
Seguridad ciudadana valD. Jorge Miralles Martínez
Regidor Delegat de Joventut, Esports i Cooordinació Brigada d’Obres.
Regidor del Partit Unió, Progrés i Democràcia.

joventutSports