Ordenances fiscals

Ordenances Fiscals de Taxes i Impostos i de Preu Públic


 

TAXES

URBANÍSTIQUES

VÍA PÚBLICA

SERVEIS

MEDI AMBIENT I SANITAT

POLICIA I TRÀNSIT

ALTRES

IMPOSTOS

PREUS PÚBLICS

Multimedia