Nova reunió de la comissió per a la prevenció de la violència de gènere

28 març, 2018

L’alcalde de Novelda, Armando Esteve, ha presidit la reunió de la Comissió per a la Prevenció de la Violència de Gènere en la qual s’ha informat sobre l’engegada del recentment signat Protocol d’Actuació Municipal contra la violència sexista així com de la immediata entrada en funcionament de la unitat de policia local especialitzada en violència de gènere.

La comissió, en la qual participen a més de representants de polítics, tècnics de les àrees d’Igualtat, Serveis Socials, Salut, Educació, Policia Local i Guàrdia Civil, així com associacions vinculades a la prevenció, ha tingut coneixement de l’entrada en vigor del recentment signat Protocol d’Actuació Municipal contra la Violència de Gènere, un document consensuat que determina la coordinació de tots els mitjans disponibles per part de Policia Local, Creu Roja, Centre de Salut, Serveis Socials Generals, Unitat de Prevenció de Conductes Addictives i Serveis Socials Especialitzats, amb l’objectiu de detectar, avaluar situacions de risc i fer més eficient i ràpida l’atenció a la víctimes procurant-los un servei de qualitat.

Així mateix la reunió de treball també ha abordat la immediata engegada de la unitat especialitzada en l’atenció a la víctimes de violència de gènere i domèstica que estarà atesa per tres agents i que entrarà en funcionament una vegada es firme el conveni de col·laboració amb la Subdelegació del Govern que permetrà a la Policia Local accedir a informació restringida i realitzar avaluacions de situacions de risc,  cosa que fins ara era funció exclusiva de la Guàrdia Civil.

Category: ALCALDIA, DONA, IGUALTAT