Bases V Concurs de Microrelats 2016

7 abril, 2016

Del 23 de març al 12 de maig. V Concurs de Microrelats. Bases i admissió de treballs en el CC Gómez-Tortosa, en la Casa de Cultura i en la web: http://www.aj-novelda.es/microrrelats2016

V CONCURS DE MICRORELATS 2016

Un microrelat o microconte és una història mínima narrada en poques línies. Escriga i envie’ns la seua història amb no més de 170 paraules. Pot participar amb totes les històries que se li ocórreguen.

BASES:

 • Pot participar en el concurs qualsevol persona física major de 16 anys sense importar la seua nacionalitat.

 • El text ha d’estar escrit en castellà o en valencià i sense passar de 170 paraules d’extensió, amb un tipus i grandària de lletra Arial – 10, i ha d’estar firmat amb el pseudònim triat per l’autor.

 • Per cada microrelat ha de presentar-se un sobre tancat amb el seu pseudònim i  el seu títol i, en l’interior, les dades personals de l’autor, segons el formulari d’identificació que adjuntem en aquestes bases.

 • Cal que siga una història original i inèdita i que, per tant,  no haja rebut prèviament cap premi o accèssit en un altre concurs, certamen nacional o internacional.

 • El termini de presentació dels relats finalitza el 12 de maig a les 14 h.No s’admetrà a concurs cap microrelat enviat fora de termini o que no complisca les condicions expressades en les presents bases.

 • Per a sol·licitar qualsevol tipus d’informació, així com per a l’entrega de les obres, cal dirigir-se al Centre Cultural Gómez-Tortosa, C/ Major, 6, tel. 965 60 90 53 o escriure al correu electrònic: cultura@novelda.net

 • Dels relats presentats, un jurat en seleccionarà tres, que correspondran al primer, segon i  tercer premi.

 • Aquest concurs està patrocinat per l’empresa CARMENCITA S.A, que aporta els premis següents:

1r premi: una TABLET SPC.

2n premi: un SMARTPHONE WIKO LENNY.

3r premi: un EBOOK BILLOW.

PROCÉS DE SELECCIÓ

 • El premi en cap cas podrà ser canviat, alterat, compensat per un altre o cedit a un tercer.

 • El jurat qualificador, emetrà la corresponent resolució, que es farà pública durant el mes de maig de 2016.Prèviament per mitjà de correu electrònic i/o en la pàgina web de l’Ajuntament s’anunciarà la data concreta de la citada resolució.

 • El jurat seleccionarà entre 20 i 40 treballs per a la seua lectura pública en el Centre Cultural Gómez Tortosa el dia del lliurament dels premis.

 • Els participants cediran gratuïtament a l’Excm.Ajuntament de Novelda els seus drets editorials de reproducció, distribució i comunicació pública, si bé conservaran en tot moment la seua propietat intel·lectual.

 • El jurat adoptarà la seua resolució per majoria simple dels seus membres i està facultat per a la resolució de totes les incidències que puguen  sorgir en el curs de les deliberacions.

 • Els participants, pel fet de prendre part en aquest concurs, accepten totes les condicions que s’especifiquen i s’hi sotmeten expressament.

FORMULARI D’IDENTIFICACIÓ

PSEUDÒNIM

TÍTOL DEL RELAT

NOM I COGNOMS DE L’AUTOR/A

ADREÇA

TELÈFON DE CONTACTE

CORREU ELECTRÒNIC

Category: CULTURA I PATRIMONI