L’Illa dels Garroferets. Centre de formació de persones adultes

Passeig del Mestre Pellín nº 2, cantonada amb Pare Llorenç

03660 NOVELDA (Alacant)

Tel. 96 690 82 65 / Fax 96 690 82 66

www.mestreacasa.gva.es/web/fpalilla

OFERTA EDUCATIVA

CURSOS

 • Alfabetització

 • Neolectors

 • Base/Pre-Graduat (Nivell equivalent a Primària)

 • Graduat en Educació Secundària (GES I i GES II)

 • Preparació prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

 • Preparació prova d’accés a la Universitat (majors de 25 i 45 anys)

 • Preparació prova lliure de Batxillerat

 • Castellà per a estrangers

 • Preparació prova de Valencià de la JQCV: B1 (Elemental), C1 (Mitjà) i C2 (Superior)

TALLERS

 • Anglés inicial i mitjà

 • Randa (boixets)

 • Manualitats

 • Informàtica

 • Cuina, Dietètica i Nutrició

 • Taller de cosmètica, teràpies naturals i productes artesans

MATRICULACIÓ CURS 2017-2018