L’Ajuntament reduirà el seu deute financer en 1,8 milions en 2018

6 abril, 2018

L’Ajuntament de Novelda ha decidit no acollir-se en els dos primers trimetres de l’any al Fons d’Ordenació oferit pel govern central, que permet refinanciar el deute a deu anys, i afrontar amb mitjans propis el deute financer, de manera que aquest es reduïsca en 2018 en més d’1,8 milions d’euros.

El responsable municipal de Gestió Econòmica, Ricardo Moreno, ha anunciat que una vegada liquidat i posat al dia  “l’enorme” deute comercial de més de set milions d’euros heretat en 2015 “fruit de la mala gestió” d’exercicis anteriors i d’haver aconseguit reduir a 37 dies el termini mitjà de pagament a proveïdors, el govern municipal es proposa “afrontar amb mitjans propis l’enorme i pesada llosa que suposa el deute financer que suporta aquest Ajuntament” que frega els 26 milions d’euros.

Segons Moreno al no acollir-se a aquest Fons d’Ordenació i fer front als pagaments amb mitjans propis el consistori noveldense aconseguirà reduir en, com a mínim, 1.800.000€ el seu deute amb els bancs al llarg d’enguany i “si és possible i no es posa en perill la liquiditat d’aquesta administració, liquidar algun dels 19 préstecs que actualemente té contrets”.

D’aquesta forma el departament econòmic estima que a la fi de 2018 el deute financer podria reduir-se de 26 a 24 milions d’euros i, a la finalització de la legislatura deixar-lo entorn dels 23 milions enfront dels més de 27 milions comptabilitzats a 31 de desembre de 2015 com a resultat de la “mala gestió política i econòmica durant molts anys, en els quals no es pagaven factures a proveïdors i s’elaboraven pressupostos irreals sense el més mínim sentit comú”.

Així mateix el responsable econòmic ha subratllat que, de complir-se les previsions, durant aquest mandat, que conluirá a mitjan del pròxim any, el deute total contret amb proveïdors i entitats financeres per Ajuntament de Novelda s’haurà reduït en 12 milions d’euros, passant dels 34 milions de 2015 a 22 milions en 2019 “deixant aquest equip de govern al consistori en la senda de la recuperació i la gestió eficient, la qual cosa permetrà oferir als ciutadans nous i millors serveis”.

Category: GESTIÓ ECONÒMICA, HISENDA