L’Ajuntament reanomenarà tres carrers per a adaptar-los a la Llei de Memòria Històrica

8 febrer, 2018

L’Ajuntament de Novelda iniciarà en breu la tramitació per a canviar la denomació de tres carrers afectats per la Llei de Memòria Històrica que encara mantenen noms relacionats amb la Guerra Civil o la Dictadura franquista.

Segons l’informe realitzat pel Tècnic de Memòria Històrica, José Luis Pellín, encara que la gran majoria de noms susceptibles de canvi és va realitzar durant el primer govern democràtic municipal, per resolució de ple de juliol de 1979 sota el mandat de Salvador Sánchez Arnaldos, encara hi ha tres vies afectades per la Llei de Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Generalitat Valenciana que hauran de canviar la seua nomenclatura. Concretament és tracta dels carrers de Calvo Sotelo, en el barri de l’Estació, Víctor Pradera i Tadición, la designació dels quals és va determinar per acords plenaris el 1939, que hauran de canviar la seua denominació en fer referència, segons és determina en la Llei, a la “exaltació o enaltiment individual o col·lectiu de la sublevació militar de 1936 i del franquisme, els seus dirigents o dels organitzacions que van sustentar el règim dictatorial” i l’exhibició pública del qual és considera “contrària a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes”.

El regidor de Qualitat Urbana, Francisco Cantos, ha assenyalat que les noves denominacions es “decidiran de forma conjunta per la corporació municipal” valorant diferents possibilitats, com la de mantindre el nom tradicional, com el de Posica per al carrer Tradició, fer extensiu el nom de carrers actuals, per exemple en Víctor Pradera que seria continuació del carrer Major, o assignar nous noms de referència a dones, com també s’ha acordat recentment en plenari.

Category: ALCALDIA, CIUTAT