L’Ajuntament i les AMPA firmen el conveni per al finançament dels Jocs Escolars Municipals

29 gener, 2018

L’Ajuntament de Novelda ha signat el conveni amb les AMPA dels centres educatius per a col·laborar en el finançament dels Jocs Escolars Municipals corresponent al curs 2017-2018 i que, com a principal novetat, contempla el pagament de forma immediata del cinquanta per cent del seu import, mentre que la resta s’abonarà una vegada justifiquen les despeses realitzades, però sempre abans que concloga l’any.

L’alcalde de Novelda, Armando Esteve, i les presidentes de les associacions de Mares i Pares d’Alumnes dels col·legis Jorge Juan, Pare Dehon, San José de Cluny, Gómez Navarro, Alfons X el Savi, Santa Maria Magdalena, Jesús Navarro, Oratorio Festivo i IES La Mola han signat aquest conveni que, amb un import total de 22.000 euros, es distribueix quantitativament de forma proporcional al nombre d’alumnes participants de cadascun d’ells i a les activitats realitzades, amb imports que oscil·len entre els 9.708 i els 531 euros.

L’alcalde, que agraïa la “col·laboració i implicació” de les AMPA en l’organització dels Jocs Escolars Municipals, destacava el “gran avanç” que suposa que la signatura del conveni s’haja realitzat en el mateix any en què es despleguen els jocs i que els imports que ha de percebre cada associació s’abonen quan correspon.

En la mateixa línia Anabel Belda, presidenta de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’IES La Mola, subratllava, en nom de totes les AMPA signants, que agraïen el treball realitzat per la regidora d’Educació Kary Crespo, per l’avantatge que suposa cobrar el 50% de la subvenció al moment de la firma del conveni perquè “ens permet pagar les nòmines dels monitors i adquirir el material necessari” per al desenvolupament dels Jocs Escolars Municipals, una activitat arrelada en el municipi en la qual participen més d’un miler d’escolars.

Category: ALCALDIA, EDUCACIÓ