L’Ajuntament de Novelda redueix el seu deute en 18,3 milions d’euros

29 gener, 2019

El “rigor pressupostari” aplicat per l’equip de govern ha aconseguit reduir en més d’un cinquanta per cent el deute per habitant a Novelda, que ha passat de 1.365 euros en 2015 a 653€ en 2.019, la qual cosa suposa una recuperació de 712 euros per ciutadà.

El regidor de Gestió Econòmica, Ricardo Moreno, ha donat a conèixer les dades actualitzades de la reducció de deute municipal a l’inici de l’exercici de 2.019, que s’ha minorat en 18,3 milions d’euros des de 2015 per a situar-se, enfront dels més de 35.000.000€ inicials, en 16,7 milions d’euros de deute financer i zero euros de deute comercial, la qual cosa es tradueix en una disminució de 712€ de deute per per habitant.

Moreno ha assenyalat que després de quatre anys de legislatura “molt complicats en els quals hem estat a punt de ser intervinguts” l’equip de govern ha aconseguit reduir en un 52% l’endeutament heretat del mandat “irresponsable del tripartit, que va llançar de cap a la fallida a aquest Ajuntament i aquesta ciutat, sense realitzar cap tipus d’inversió que justificara el deute descomunal”.

El responsable econòmic del govern municipal incidia també en què la reducció de l’endeutament, aconseguit “gràcies al rigor econòmic” aplicat, s’ha dut a terme al mateix temps que s’invertien importants quantitats en la millora de serveis i infraestructures del municipi i ha reclamat una reflexió sobre “la quantitat de coses que es podrien haver realitzat des de l’Ajuntament si no tinguérem aquest deute descomunal que hem tardat vuit anys a digerir i que haurem de seguir afrontant durant altres quatre més“.

Reducció en el període de pagament a proveïdors

El regidor del Gestió Econòmica ha sumat als de minoració del deute altres dades “importantes” per a l’economia del consistori noveldense, com la reducció a 22 dies del termini de pagament a proveïdors, els més 900 mil euros abonats el passat mes de desembre i l’execució de la cancelanció parcial anticipada d’un dels crèdits ICO concertat per l’Ajuntament per import d’1.677.552€, amb el que el deute financer se situa per sota del 110% i es compleixen totes les magnituds exigides pel Ministeri d’Hisenda enfront del que succeïa en 2015 quan, assegura, “no en complíem cap“.

Category: GESTIÓ ECONÒMICA