L’Ajuntament de Novelda aprova definitivament el Protocol d’actuació municipal davant de la Violència de Gènere

29 gener, 2018

 

L’Ajuntament de Novelda ha aprovat de forma definitiva el Protocol d’Actuació Municipal davant de la Violència de Gènere que va quedar tancat en la reunió tècnica celebrada esta mateixa setmana en el Centre Cultural Gómez-Tortosa.

La Junta de Govern ha donat aprovació definitiva a este Protocol amb què es pretén, en paraules de l’alcalde, Armando Esteve, “oferir un millor servici, amb plena coordinació, a les víctimes de violència de gènere”, un assumpte que Esteve ha qualificat de “prioritari” per a l’equip de govern.

L’última reunió tècnica prèvia a l’aprovació del document va servir per a concretar la utilització correcta dels annexos del Protocol per part de totes les àrees implicades (Policia Local, Creu Roja, Centre de Salut, Servicis Socials Generals, Unitat de Prevenció de Conductes Addictives i Servicis Socials Especialitzats). L’àrea d’Igualtat i Dona del departament de Servicis Socials Especialitzats, a càrrec de Bienvenida Algarra, serà l’encarregada de coordinar el treball de tots els agents implicats en el desenrotllament de les garanties que establix el Protocol d’Actuació Municipal per a la Prevenció de la Violència de Gènere, amb l’objectiu que les víctimes de violència de gènere estiguen permanentment assistides i assessorades.

Atenció de qualitat

Aconseguir una major eficàcia en l’atenció a les víctimes de violència de gènere, així com en la prevenció i sensibilització de la societat davant d’esta xacra, és l’objectiu del document consensuat en l’elaboració de la qual es porta treballant des de fa més d’un any.

El Protocol unix en un document marc les diferents intervencions de les distintes entitats i professionals vinculats amb este problema, donada la necessitat una nova forma d’intervindre davant d’esta xacra social. D’esta manera, tots els àmbits implicats compten amb un instrument comú que els permet detectar, avaluar les situacions de risc i millorar l’atenció a les víctimes, així com conéixer en tot moment les diferents intervencions professionals per a garantir una informació coherent i unificada a les persones afectades.

Es tracta, en definitiva, de procurar una atenció adequada, especialitzada, ràpida, coordinada, eficaç i de qualitat per part de les institucions a les persones que patixen violència de gènere gràcies a un sistema articulat i homogeni de coordinació interinstitucional amb un enfocament multidisciplinari.

Category: ALCALDIA, DONA, IGUALTAT