L’Ajuntament de Novelda amortitza un nou préstec financer

3 setembre, 2018

La Regidoria de Gestió Econòmica presentarà una nova proposta d’amortització anticipada de préstecs en el pròxim ple del mes de setembre. Esta operació liquidarà poc més d’un milió sis-cents mil euros, sumant-se a les realitzades en els mesos de maig i juliol, amb un muntant total de tres milions sis-cents mil euros. D’esta manera l’Ajuntament de Novelda liquidarà i amortitzarà més de set milions dos-cents mil euros de deute i sis préstecs en l’últim any, i deixarà el deute amb bancs en 18 milions d’euros enfront dels 26 milions de l’any 2015, la qual cosa generarà un estalvi en interessos de prop de 165 mil euros.

El responsable de l’àrea econòmica, Ricardo Moreno, hi ha assenyalat que amb esta amortització s’estalviarà únicament en interessos al voltant de 65.000 euros, “que ja no s’hauran de pagar als bancs i es podran destinar a coses més importants per al poble” i assegurava que,“si tot contínua per esta senda de millora per a este pròxim 2019 es podria acabar amb el Pla d’Ajust i deixar d’estar davall la tutela del Ministeri d’Hisenda i la Comunitat Autònoma, recuperant la nostra autonomia fiscal i financera i es podrà executar inclús inversions a mitjà i llarg termini”.

En este sentit, l’alcalde de Novelda, Armando Esteve, assegurava estar complint amb el principal objectiu de l’equip de govern, “acabar amb la fallida econòmica que sumia a este ajuntament”, situació que manté a l’Ajuntament de Novelda subjecte al Pla d’Ajust Econòmic des de 2011.

Esteve reconeixia que esta millora es devia al compliment de quatre passos, “que s’han seguit per a millorar l’economia municipal, pagant el deute a proveïdors, que caminava en els 7 milions, pagant el deute de subvencions a associacions, generant romanent positiu en caixa per a poder afrontar el deute financer i regularitzant els comptes, la qual cosa va fer aflorar un deute sense comptabilitzar de 3’5 milions d’euros” i es mostrava satisfet de “poder deixar al final d’este mandat, un ajuntament molt més sanejat, compromís d’este equip de govern, gràcies a polítiques econòmiques rigoroses”.

Category: ALCALDIA, GESTIÓ ECONÒMICA, HISENDA