La regidoria de contractació audita a Aqualia i conclou que les tarifes estan sobreincrementadas

26 octubre, 2018

L’auditoria realitzada per l’Ajuntament de Novelda sobre el contracte de proveïment d’aigua potable i clavegueram, la concessió del qual ostenta Aqualia des de 1998, considera que les tarifes actuals estan sobreincrementadas en un 35 per cent i que existeix un saldo favorable al consistori d’uns 650 mil euros per inversions no executades per part de la concessionària responsable de la gestió de les infraestructures hidràuliques municipals per al proveïment i distribució d’aigua, així com de la recollida i evacuació d’aigües residuals.

El regidor de Contractació, Ricardo Moreno, ha qualificat de “sorprenents” i “molt cridaneres” les conclusions de l’auditoria que el seu departament va encarregar mesos arrere a una empresa externa amb la finalitat de “defensar els interessos dels ciutadans” després de l’exigència per part de la concessionària d’incrementar les tarifes per a, argumentava, recuperar l’equilibri econòmic i les pèrdues en la concessió, per la qual cosa va presentar una demanda judicial contra l’Ajuntament per import de quasi 800.000 euros. I és que, segons Moreno, la “responsabilitat de vigilar i controlar els serveis segueix sent d’aquest Ajuntament, encara que estiguen externalitzats en qualsevol empresa

Comissió de Seguiment

El resultat d’aquesta inspecció sobre la prestació del servei d’aigua potable i clavegueram, que també afirma que l’Ajuntament i la concessionària han estat “aplicant i interpretant malament” el plec de condicions pel qual es va realitzar l’adjudicació fa més de 20 anys, ha sigut abordat en la segona reunió mantinguda per la Comissió de Seguiment d’aquesta contracta, que es va constituir el passat mes de gener a instàncies de la regidoria de Contractació a pesar que havia d’haver-se creat quan es va adjudicar el servei en 1998 per a supervisar el correcte desenvolupament i compliment del mateix.

Així mateix la comissió també estudia i avalua una revisió de preus unitaris i materials, que és el que cobra la concessionària als usuaris per drets d’enganxe, escomeses i altres i que, en paraules de de el regidor “malgrat ser uns preus aprovats per l’Ajuntament l’any 2007, fa més de 10 anys, ens segueixen semblant bastant alts segons els preus de mercat, per la qual cosa pretenem que aqueixos preus siguen més ajustats i raonables”.

Conclusions

Les conclusions de l’auditoria que, a més de la mala aplicació del plec de condicions original i inversions pendents per part de Aqualia per import de 650.000 l’execució del qual, segons Ricardo Moreno, “és ara difícil de reclamar” pel temps transcorregut, vénen a indicar que les tarifes d’aigua potable i clavegueram haurien de rebaixar-se en un 35% s’han conegut mentre l’Ajuntament de Novelda segueix a l’espera del resultat del recurs presentat contra la sentència que el maig passat donava la raó a Aqualia en la seua reclamació al consistori noveldense de quatre milions d’euros més interessos que la concessionària va abonar a l’Ajuntament en 2009 quan el govern de llavors, integrat per Partit Socialista, Compromís i Verds-EU, va prorrogar, quatre anys abans de la seua finalització, la concessió del servei, quantitat que l’Ajuntament hauria de retornar a través de l’increment de les tarifes als usuaris quantificat entorn del 20 per cent.

En aquest cas la sentència considera que la negociació de la pròrroga va portar aparellada la modificació dels termes del contracte inicial pel que el muntant abonat per l’empresa no ho va anar en concepte de cànon sinó de préstec, amb els seus corresponents interessos, que l’Ajuntament hauria de retornar a través de l’increment de tarifes als ciutadans.

La Comissió de Seguiment també ha estudiat les al·legacions presentades per la concessionària al resultat de l’auditoria, en les quals manté la correcció de les tarifes i argumenta a més que cada pujada que s’ha aplicat en les mateixes durant els últims vint anys ha comptat amb l’aprovació i ratificació per part de l’Ajuntament.

Les tarifes es modificaran quan es conega la sentència del recurs

Davant aquesta situació el consistori noveldense ha optat per no modificar de moment les tarifes del servei d’aigua potable i clavegueram i sol·licitar els informes tècnics necessaris que, com comentava el regidor de Contractació, “aclarisquen si l’auditoria té raó i, en cas afirmatiu, quina proposta hauria d’aplicar-se. Tot açò mentre esperem una sentència que determine si el cànon de quatre milions que l’Ajuntament va rebre en 2009 ha de retornar-se pujant les tarifes als ciutadans”.

La complexitat de l’assumpte ha portat a Moreno a afirmar que l’equip de govern “ha complit amb la seua obligació i compromís” realitzant una auditoria del contracte per a “vigilar i ser responsables amb un servei fonamental que està externalitzat, i hem creat i convocat una comissió de seguiment que, d’haver-se creat i lloc en funcionament quan corresponia, fa més de 20 anys, potser hauria evitat aquesta situació”. Així mateix ha retret als anteriors gestors municipals l’haver passat de “puntes” sobre aquest assumpte per a “no crear-se enemics” en comptes de “defensar l’interès públic de forma responsable”.

Category: GESTIÓ ECONÒMICA