Inspecció i disciplina,protecció civil

,concejal de Protección Civil

Antonio Jesús Ruiz ,regidor de protección civil