GESTIÓ CITES D.N.I.

 • Citacions a partir del 25 de MARÇ a les 08:30h.
 • Només es podràn dona 130 citacions. Una vegada cobertes, no serà possible donar cap cita fins a la pròxima data.
 • Si no poguera comparéixer en les dades indicades, preguem ho comunique a través del telèfon 965 60 26 90.

Documentació:

 • En cas de primera inscripció
  • Una fotografia mida de carnet.
  • Partida literal de l’acta de naiximent, expedida per el Registre Civil (portar llibre de familia per a sol·licitar-la i especificar que és per a sol·licitar el D.N.I.)
  • Certificat d’empadronament
  • El sol·licitant deurà presentar-se acompanyat del pare, mare o tutor legal reconegut/da (portar D.N.I. per a identificar-se i en cas necesari document de tutela)
 • En cas de renovació
  • Una fotografia mida de carnet. Cap en caso de robatori, pèrdua o deteriorament.
  • D.N.I. anterior
  • En cas de canvi de domicili, certificat d’empadronament.
  • En cas de variació de dades de filiació (nom, cognoms, etc.), certificat del Registre Civil.
 • Taxes:
  • Renovació per caducitat, robatori, deteriorament anticipadament, primera vegada: 12’00€
  • Renovació per canvi de dades (sense caducar) i familia nombrosa: Gratuit

Tramitació:

Si es fa en la unitat mòbil en Novelda, es durà a terme en dos dies (Haurà d’acudir sempre el sol·licitant)

 • Primer dia: portar la documentació sol·licitada i abonament de les taxes.
  • Lloc: CENTRO FRANCISCO ALTED PALOMARES (c/Alicante, 40)
  • Dia: 5 d’ ABRIL
  • Hora: de 09:00h. A 11:30h.
 • Segon dia: arreplegada del D.N.I.
  • Lloc: CENTRO FRANCISCO ALTED PALOMARES (c/Alicante, 40)
  • Dia: 9 d’ ABRIL
  • Hora: de 09:00h a 11:30h

També pot gestionar-se en un dia només, amb cita prèvia, en les següents dependències:

 • ALCANT: c/ Isabel la Católica, 25. Tlfno.: 965 148 846 / 42 / 45.
 • ELDA: c/ Lamberto Amat, 26. Tlfn.: 966 980 101
 • Cita prèvia per tlfn.: 060
 • Cita prèvia per Internet: www.citapreviadnie.es

Per a descarregar la informació per a la tramitació en la unitat mòbil en Novelda, punxe AÇÍ

Per a descarregar la informació per a la tramitació en altra dependència, punxe AÇÍ