Es presenta l’Estudi d’Avaluació de riscos psicosocials de la plantilla municipal

28 març, 2018

L’Ajuntament de Novelda ha rebut l’estudi sobre riscos psicosocial encarregat l’any 2016 a l’empresa especialitzada en riscos laborals Cualtis. El document presentat ha avaluat per mitjà d’enquestes anònimes als treballadors els distints factors de risc psicosocial, que vénen derivats de les diferents característiques dels llocs de treball i la seua organització.

Este informe, obligatori per a totes les empreses, es va realitzar a principis de 2017 als 277 treballadors que componien en aquell moment la plantilla municipal davall una estricta confidencialitat, que segons Pascual Díez, delegat de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament, “ha sigut decisiva per a determinar la validesa del treball i ens va a permetre veure tota l’evolució per departaments, sexe, edat, antiguitat, atorgant-nos una diversitat que ens ajudarà a detectar amb més facilitat els riscos”.

Per a Armando Esteve, alcalde de Novelda, que va presentar l’estudi junt amb Pascual Díez, este treball suposa “posseir una ferramenta que traslladar als centres de treball per a anar adoptant mesures que milloren el clima de treball, la situació de cada treballador i evitar qualsevol situació de risc”.

Category: ALCALDIA, PERSONAL