El carrer Emilio Castelar mantindrà el paviment remolinat

13 abril, 2018

El carrer Emilio Castelar mantindrà el seu actual paviment de formigó remolinat una vegada concloguen les obres de canalització de pluvials que afecten l’esmentada via, així ho ha decidit l’equip de govern després de demanar l’opinió dels comerciants de la zona i mantindre una reunió amb els grups de l’oposició.

Encara que en un primer moment el govern municipal optava per substituir, una vegada acabara l’actuació de canalització d’aigües pluvials, l’actual paviment per asfalt en el tram afectat d’Emilio Castelar, entre els carrers Manuel Alberola i Jaume II, finalment es mantindrà el model actual, un “canvi satisfactori per a tots”, segons hi ha assenyalat el responsable de Qualitat Urbana, Francisco Cantos, que s’ha adoptat de forma “ràpida, complint el compromís adquirit fa a penes una setmana en sessió plenària amb els grups de l’oposició i deixant patent la flexibilitat de l’equip de govern” que inicialment es va plantejar el canvi del remolinat per asfalt “per una mera qüestió de durabilitat i manteniment”.

Category: INFRAESTRUCTURES, TURISME