Corporació Municipal


Armando José Esteve López
Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Novelda
Regidor no adscrit.
(alcalde@novelda.net)

agendaRafael Sáez Sánchez
Primer Tinent d’Alcalde
Regidor Delegat de Cultura i Patrimoni Cultural; Museus, Patrimoni Arqueològic i Promoció del Valencià; Mitjans de Comunicació , Participació Ciutadana i Associacionisme i Govern Obert
Regidor del Partit Popular.
(rafa@novelda.net)Kary Crespo Torres
Segona Tinent d’Alcalde
Regidora Delegada d’Organització i Qualitat, Sancions i Subhastes; Inspecció d’Urbanisme, Activitats i Serveis; Educació i Major.
Regidora del Partit Unió, Progrés i Democràcia.
(kary.crespo@novelda.net)Francisco Sepulcre Segura
Tercer Tinent d’Alcalde
Regidor Delegat de Recursos Tecnològics,Desenvolupament Local i Promoció Econòmica i Consum; Turisime, Coordinació d’Activitats en Espais Públics; Suport Tècnic a Esdeveniments, Imatge i So.
Regidor del Partit Popular.
(franciscosepulcre@novelda.net)Francisco Javier Cantos López
Regidor Delegat d’Urbanisme i Servei de Qualitat Mediambiental (Qualitat Urbana i Medi Ambient).
Regidor del Partit Unió, Progrés i Democràcia.
(fjcl@novelda.net)Hortensia Pérez Villarreal
Regidora Delegada de Serveis Socials Generals i Festes.
Regidora del Partit Popular.
(hortensia@novelda.net)Ricardo Moreno Mira
Regidor Delegat de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.
Regidor del Partit Unió, Progrés i Democràcia.
(ricardo@novelda.net)Bienvenida Ángeles Algarra Postigos
Regidora Delegada de Salud, Integració i Igualtat i Atenció a la Família.
Regidora del Partit Popular.
(bienvenida@novelda.net)María Isabel Becerra Pérez
Regidora Delegada de Recursos Humans.
Regidora del Partit Unió, Progrés i Democràcia.
(maribel@novelda.net)Antonio Jesús Ruiz Ruiz
Regidor Delegat de Seguretat Ciutadana i Trànsit; Protecció Civil.
Regidor del Partit Popular.
(antoniojesusruiz@novelda.net)Jorge Miralles Martínez
Regidor Delegat de Joventut, Esports i Cooordinació Brigada d’Obres.
Regidor del Partit Unió, Progrés i Democràcia.
(jordi.miralles@novelda.net)Francisco José Martínez Alted
Portaveu del Partit Socialista Obrer Espanyol.
Regidor del Partit Socialista Obrer Espanyol.
(franmartinez@novelda.net)María Dolores Abad Guerra
Portaveu adjunt del Partit Socialista Obrer Espanyol.
Regidora del Partit Socialista Obrer Espanyol.
(mado@novelda.net)Bartolomé Úbeda Férnandez
Regidor del Partit Socialista Obrer Espanyol.
(bartolome@novelda.net)Lourdes Abad Martínez
Regidora del Partit Socialista Obrer Espanyol.
(lourdes@novelda.net)Iván Ñíguez Pina
Regidor del Partit Socialista Obrer Espanyol.
(ivan@novelda.net)Genoveva Micó Soler
Regidora del Partit Socialista Obrer Espanyol.
(genoveva@novelda.net)Sílvia Anna Tomàs
Regidora del Partit Compromís per Novelda: Compromís.
(silvia@novelda.net)Carles Sala Penalva
Regidor del Partit Compromís per Novelda: Compromís.
(carles@novelda.net)Vicent Lopez Palomares
Regidor del Partit Compromís per Novelda: Compromís.
(vicent@novelda.net)Maje Agües Martinez-Diez
Regidora del Partit Guanyar Novelda: Acord Ciutadà.
(majeguanyar@novelda.net)