Conselleria adjudica set habitatges de lloguer social a Novelda

8 febrer, 2019

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol (EVHA), ha cedit a Novelda, en règim de lloguer social, set habitatges a famílies en risc d’exclusió social, situades en el grup d’habitatges de Cementeri Vell i Viriato.

Després de diverses reunions mantingudes per Hortensia Pérez, regidora de Serveis Socials Generals, amb la delegació d’Alacant de l’EVHA i els responsables del Parc Públic d’Habitatge de la Generalitat Valenciana, la passada setmana es van lliurar les claus dels habitatges a les set famílies, dues d’elles desnonades amb menors al seu càrrec, tres monoparentals amb menors, una dona víctima de violència de gènere i una persona amb diversitat funcional, que podran habitar les mateixes a canvi del pagament d’un lloguer social.

Prèviament a la cessió dels immobles la Conselleria ha realitzat labors de manteniment i reparació de desperfectes amb l’objecte d’oferir-les en condicions d’habitabilitat dignes, ja que algunes d’elles havien sigut ocupades il·legalment, i després de recuperar la seua propietat i executar els treballs necessaris s’han assignat a les persones que compleixen amb els requisits d’accés.

Així mateix l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol ha realitzat treballs en el grup d’habitatges de la Sendera, amb el pintat i reforma de les zones comunes, la neteja de la xarxa de sanejament de la comunitat, reformes de fusteria, arranjament de timbres i portes d’accés d’entrada a les escales.

Hortensia Pérez, delegada de l’àrea de Serveis Socials Generals, agraïa la preocupació que des de Conselleria s’ha tingut amb Novelda i afirmava que “gracies a la coordinació de la regidoria amb l’Entitat d’Habitatge i Sol hem aconseguit la major adjudicació d’habitatge social en set anys, intentant pal·liar el problema d’habitatge que presenten les persones més vulnerables del nostre municipi”.

Category: Sin categoría