Comencen els treballs per a l’elaboració del I Pla d’Igualtat Municipal

7 setembre, 2018

L’Ajuntament de Novelda ha començat els treballs per a l’elaboració del I Pla d’Igualtat Municipal, un document que permetrà la implementació de les mesures necessàries per a propiciar la igualtat real i efectiva entre els treballadors i treballadores de la plantilla municipal.

L’alcalde, Armando Esteve, ha presidit la primera reunió preparatòria per a la redacció d’este Pla, en la que també han participat responsables polítics i tècnics de les regidories d’Igualtat i Recursos Humans, així com representants polítics i sindicals amb l’objectiu inicial d’establir el calendari per a la consecució dels diferents aspectes que ha de contemplar el document que, segons afirmava l’alcalde, “afectarà totes les persones que treballen en l’Ajuntament i tractarà que no existisca cap tipus de discriminació per gènere” en la plantilla municipal, arribant a contemplar inclús que en futures contractacions municipals se “prime” a empreses i proveïdors que compten amb estos plans.

Després d’esta primera trobada està prevista que es creu una comissió en què representants sindicals dels treballadors municipals i tècnics de les àrees d’Igualtat i Recursos Humans, coordinats per l’Agent d’Igualtat de l’Ajuntament de Novelda, realitzen un diagnòstic de la situació a fi d’adoptar un conjunt de mesures destinades a aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre els treballadors municipals i eliminar la possible discriminació per raó de sexe en aspectes com l’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions i ordenació del temps de treball per a afavorir la conciliació laboral, personal i familiar, entre altres.

L’equip de govern confia que el primer Pla d’Igualtat Municipal, la proposta d’elaboració del qual serà aprovada en ple perquè “quede manifestació pública de la voluntat” del consistori de comptar amb esta ferramenta que busca la igualtat real entre treballadors i treballadores municipals, puga ser negociat, consensuat i aprovat definitivament abans que concloga la legislatura.

Category: IGUALTAT