Casaments Civils

Casaments Civils

Des del gabinet d’Alcaldia s’informa i es tramiten els expedients relatius a la celebració dels matrimonis civils que se celebren a l’Ajuntament.

La celebració dels matrimonis civils a l’Ajuntament estarà condicionada al fet que les persones interessades ho hagen expressat així en el Registre Civil, on prèviament hauran promogut la incoació del seu expedient matrimonial.

Segons la Instrucció de 26/1/05 de la Direcció General dels Registres i del Notariat, la persona autoritzada per a la celebració dels matrimonis civils a l’Ajuntament és l’alcalde o regidor en qui delegue.

El Decret de data 22/12/04 estableix com a locals per a la celebració de matrimonis civils a l’Ajuntament el Saló Municipal de Plens i el Claustre del Centre Cultural Gómez Tortosa, amb les següents dates i horaris:

  • Saló de Plens: de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores a excepció del període comprès entre l’1/6 i el 30/9 que serà en horari de 9 a 13 hores i la setmana de les festes patronals que s’efectuarà de 10 a 12 hores. Els tercers caps de setmana de cada mes, el divendres en horari de 18 a 20 hores i el dissabte de 12 a 14 hores i de 18 a 20 hores. Queden exclosos els dies festius
  • Claustre del Centre Cultural Gómez Tortosa: primers caps de setmana de cada mes i mes d’agost complet amb el següent horari: dissabtes de 17 a 20 hores i diumenges de 10 a 14 hores.

Les reserves de data i hora es faran per rigorós ordre de sol•licitud i el seu atorgament quedarà supeditat a les necessitats pròpies de l’Ajuntament quant a l’ús dels locals habilitats.

La documentació a aportar pels interessats serà la fotocòpia del DNI, acompanyada amb les fotocòpies del DNI de dos testimonis majors d’edat.

Últimes notícies

L’alcalde de Novelda mantindrà la seua retribució avalat per un informe jurídic

[25 abr. 2018]

L’equip de govern de l’Ajuntament del Novelda proposarà al ple la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) perquè, segons ha exposat l’alcalde, Armando Esteve, “se cenyisca a la Llei i garantisca els drets econòmics dels regidors” estiguen o no adscrits a grup municipal. L’alcalde noveldense ha anunciat, després de la celebració del ple extraordinari en […]

25 abril, 2018

Arranquen les obres del futur parc alcalde Salvador Sánchez Arnaldos

[13 abr. 2018]

En el marc del projecte de reurbanització de l’avinguda de la Constitució han començat les obres del futur parc alcalde Salvador Sanchez Arnaldos que s’ubica en la pròpia avinguda, entre els carrers Castelló de la Plana i Vicente Blasco Ibáñez. L’actuació global, valorada en quasi 750.000€ i finançada quasi al cinquanta per cent per l’Ajuntament […]

13 abril, 2018

L’Ajuntament contractarà a 12 jóvens a través de dos Programes d’Ocupació

[5 abr. 2018]

L’Ajuntament de Novelda contractarà a 12 jóvens desocupats, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, a través de dos Programes d’Ocupació que ha sol·licitat a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. La Regidoria de Desenrotllament, a través de l’Agència de Desenrotllament Local ha sigut l’encarregada de tramitar els dos programes que, […]

5 abril, 2018

Es presenta l’Estudi d’Avaluació de riscos psicosocials de la plantilla municipal

[28 març 2018]

L’Ajuntament de Novelda ha rebut l’estudi sobre riscos psicosocial encarregat l’any 2016 a l’empresa especialitzada en riscos laborals Cualtis. El document presentat ha avaluat per mitjà d’enquestes anònimes als treballadors els distints factors de risc psicosocial, que vénen derivats de les diferents característiques dels llocs de treball i la seua organització. Este informe, obligatori per […]

28 març, 2018

Nova reunió de la comissió per a la prevenció de la violència de gènere

[28 març 2018]

L’alcalde de Novelda, Armando Esteve, ha presidit la reunió de la Comissió per a la Prevenció de la Violència de Gènere en la qual s’ha informat sobre l’engegada del recentment signat Protocol d’Actuació Municipal contra la violència sexista així com de la immediata entrada en funcionament de la unitat de policia local especialitzada en violència […]

28 març, 2018

Multimedia